USŁUGI SZKOLENIOWE

FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

SŁOWO WSTĘPU O USŁUGACH

SZKOLENIA ORGANIZOWANE

OGŁOSZONE W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

SZKOLENIOWE

PROFITQUEST – MYŚLENIE STRATEGICZNE I ORIENTACJA BIZNESOWA
Z ELEMENTAMI FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM
W ORGANIZACJI

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W ORGANIZACJI

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ
W OBSZARZE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

BUDOWANIE ODPORNOŚCI ORGANIZACJI NA ZAGROŻENIA
TERRORYSTYCZNE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRAWNYM W ORGANIZACJI

ANALIZA
INFORMACJI

USŁUGI DORADCZE