USŁUGI SZKOLENIOWE

FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

SŁOWO WSTĘPU O USŁUGACH

SZKOLENIA ORGANIZOWANE

OGŁOSZONE W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) Z DOFINANSOWANIEM NAWET 90 %

SZKOLENIOWE

PROFITQUEST – MYŚLENIE STRATEGICZNE I ORIENTACJA BIZNESOWA
Z ELEMENTAMI FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

13-14.09 br.

PROFITQUEST – MYŚLENIE STRATEGICZNE I ORIENTACJA BIZNESOWA
Z ELEMENTAMI FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

 11-12.10.br.

PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA FIRMĄ Z WYKORZYSTANIEM BRANŻOWYCH SYMULACJI BIZNESOWYCH REVAS

21.09 br.

PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA FIRMĄ Z WYKORZYSTANIEM BRANŻOWYCH SYMULACJI BIZNESOWYCH REVAS

19.10 br.

PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM BRANŻOWYCH SYMULACJI BIZNESOWYCH REVAS

 20.09.br

PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM BRANŻOWYCH SYMULACJI BIZNESOWYCH REVAS

18.10.br.

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA ORGANIZACJI

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ
W OBSZARZE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

BUDOWANIE ODPORNOŚCI ORGANIZACJI NA ZAGROŻENIA
TERRORYSTYCZNE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRAWNYM W ORGANIZACJI

ANALIZA
INFORMACJI

USŁUGI DORADCZE