PROJEKTY

PROJEKTY

Realizacje

TK – DIH:

Celem głównym projektu jest stworzenie skutecznego ekosystemu wspierającego procesy cyfryzacji w świętokrzyskich podmiotach publicznych i prywatnych, współpracującego z siecią EDIH w UE, świadczącego usługi doradcze i szkoleniowe w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i ich produktów.

Cele szczegółowe:

  1. Wsparcie w procesie cyfryzacji podmiotów MŚP, w tym wsparcie minimum wdrożeń w tych podmiotach w okresie realizacji projektu;
  2. Wsparcie w procesie tworzenia i wprowadzania na rynek nowego produktu podmiotów MŚP w trakcie realizacji projektu;
  3. Podniesienie kwalifikacji w obszarze cyfryzacji, w tym druku 3D podmiotów MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie realizacji projektu;
  4. Stworzenie sieci współpracujących ze sobą ośrodków (EDIH) na terenie UE, wspierających lokalne podmioty w procesie transformacji cyfrowej.

FuRP PRO:

Przedmiotem projektu jest wsparcie mające na celu rozszerzenie dotychczas oferowanych usług doradczych na rzecz MŚP, obejmujące przygotowanie nowych usług i specjalistycznych usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB. W tym kontekście Fundacja Rozwoju Przemysłu planuje wdrożyć dwie nowe usługi do swojej oferty: transformacja cyfrowa i transformacja energetyczna.

Okres realizacji projektu FuRP – PRO to: 01.10.2021 – 30.09.2023.

Budżet projektu to: 571 183,98 zł netto / 627 665,29 zł brutto.
Powyższy projekt ma doprowadzić do wdrożenia dwóch nowych pakietów usług: transformacji cyfrowej i transformacji energetycznej i umożliwić świadczenie tych usług przez personel fundacji, który w tym celu zostanie do tego przygotowany.