Fundacja Rozwoju Przemysłu zawarła z Operatorem Systemu Popytowego: Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę dotyczącą wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB, w związku z realizacją projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje wsparcie w budowaniu kwalifikacji zespołu fundacji do świadczenia profesjonalnych usług w zakresie transformacji cyfrowej i transformacji energetycznej. Projekt pod nazwą Fundacja PRO uzyskał dofinansowanie w wysokości: 485.506,38 PLN.