FURP PRO

FuRP PRO:

Przedmiotem projektu jest wsparcie mające na celu rozszerzenie dotychczas oferowanych usług doradczych na rzecz MŚP, obejmujące przygotowanie nowych usług i specjalistycznych usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB. W tym kontekście Fundacja Rozwoju Przemysłu planuje wdrożyć dwie nowe usługi do swojej oferty: transformacja cyfrowa i transformacja energetyczna.

Okres realizacji projektu FuRP – PRO to: 01.10.2021 – 30.09.2023.

Budżet projektu to: 571 183,98 zł netto / 627 665,29 zł brutto.
Powyższy projekt ma doprowadzić do wdrożenia dwóch nowych pakietów usług: transformacji cyfrowej i transformacji energetycznej i umożliwić świadczenie tych usług przez personel fundacji, który w tym celu zostanie do tego przygotowany.