USŁUGI DORADCZE

FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

SŁOWO WSTĘPU O USŁUGACH

ZAKRES NASZYCH USŁUG

ZAKRES NASZYCH USŁUG

DORADCZE

Transformacja
cyfrowa

Zwiększ efektywność swojej firmy dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie
transformacji cyfrowej. Oferujemy wsparcie w cyfryzacji procesów biznesowych, co
pozwoli Ci zautomatyzować działania, poprawić komunikację wewnętrzną i zwiększyć
satysfakcję klientów.

Transformacja
energetyczna

Dopasuj swoje procesy produkcyjne do wymogów ekologicznych i obniż koszty
operacyjne poprzez optymalizację zużycia energii. Nasze strategie transformacji
energetycznej pomogą Ci w efektywnym zarządzaniu zasobami energetycznymi oraz
wdrażaniu zrównoważonych praktyk biznesowych.

Studium
wykonalności
inwestycji

Przed podjęciem decyzji o inwestycji, pozwól nam ocenić jej potencjał. Nasze studia
wykonalności dostarczają szczegółowej analizy rynku, ryzyka, a także
prognozowanych korzyści, co ułatwi Ci podejmowanie świadomych decyzji
inwestycyjnych.

Biznesplan

Skorzystaj z naszego doświadczenia w tworzeniu biznesplanów, które nie tylko
spełniają wymogi banków i inwestorów, ale również są realnym mapą drogową do
wzrostu Twojej firmy. Każdy plan jest dostosowany do potrzeb i specyfiki branży, co
maksymalizuje szanse na sukces.

Wnioski
o dofinansowanie

Zwiększ swoje szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych lub innych
źródeł zewnętrznych. Przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek, który podkreśli
zalety Twojego projektu i spełni wszystkie formalne wymogi.

Model
biznesowy

Stworzymy lub zaktualizujemy model biznesowy Twojej firmy, zapewniając, że będzie
on odpowiadał aktualnym trendom rynkowym i potrzebom Twoich klientów. Nasze
usługi pomogą Ci wyznaczyć najlepszą ścieżkę rozwoju i zwiększyć rentowność.

Mapa drogowa w kierunku przemysłu 4.0

Przygotujemy dla Ciebie strategię przejścia na przemysł 4.0, która umożliwi
integrację nowoczesnych technologii, takich jak Internet rzeczy, sztuczna inteligencja
czy automatyzacja, zwiększając tym samym efektywność operacyjną Twojej firmy.

USŁUGI SZKOLENIOWE