ZESPÓŁ

ZESPÓŁ FURP

SŁOWO WSTĘPU O NAS

Fundacja rozwoju przemysłu jest organizacją non-profit, która wspiera rozwój i innowację w sektorze przemysłowym w Polsce. Naszą misją jest budowanie mostów między przedsiębiorcami, naukowcami, instytucjami publicznymi i społeczeństwem. Wierzymy, że współpraca i wymiana wiedzy są kluczowe dla tworzenia konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki.
Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy łączą pasję, doświadczenie i profesjonalizm. Poznaj naszych pracowników i dowiedz się więcej o ich kompetencjach, zainteresowaniach i osiągnięciach. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcesz dołączyć do naszej społeczności lub skorzystać z naszych usług.

dr Anna Kaczor

Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu, Dyrektorka Biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Koordynatorka Punktu ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej Europe Direct Kielce. Ponad 12 letnie doświadczenie pracy w instytucjach otoczenia biznesu, wsparcia i doradztwa dla środowiska gospodarczego i reprezentowania jego interesów. Doktorka nauk humanistycznych w obszarze praw i sytuacji kobiet w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wioletta Molęda

Główny ekspert ds. projektów biznesowych. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz organizacji otoczenia biznesu, w tym prowadzenie własnej działalności konsultingowej. Ekspert w zakresie kreowania, opracowywania i realizowania projektów biznesowych. Doradca w zakresie aplikowania o finansowanie zewnętrzne, przygotowywania i rozliczania wniosków wraz z załącznikami „pod dotacje”. Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie: Biznes.ai: zarzadzanie projektami sztucznej inteligencji.

Łukasz Syska

Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu. Specjalista w zakresie funduszy UE. Od 2005 roku w branży szkoleń, doradztwa i konsultingu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych z sektora prywatnego i publicznego. Koordynator i kierownik kilkunastu projektów partnerskich. Autor i współautor projektów o wartości ponad 250 mln zł. Ekspert w zakresie analiz finansowych i modeli biznesowych oraz w obszarze transformacji energetycznej. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Collegium Civitas – MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną.

Karol Kaczmarski

Doradca, członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu, Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Autor i współautor aplikacji inwestycyjnych do finansowanie o wartości ok 150 mln PLN. Doświadczenie zdobywał w instytucjach otoczenia biznesu, z którymi związany jest od 15 lat. Specjalizuje się w modelowaniu biznesowym, strategiach biznesowych, zwłaszcza w obszarach transformacji cyfrowej. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Akademii Leona Koźmińskiego, studiów MBA – transformacja cyfrowa.

Anna Zarazka

Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyróżniona w projekcie Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn-LAB dla Erasmus+ w sektorze Szkolnictwa Wyższego – rola w projekcie: opracowanie koncepcji Startupu oraz nadzór przy tworzeniu projektu. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu analizy danych. Doświadczenie zawodowe w procesie obsługi klienta. Obecnie rozwój umiejętności w kierunku wsparcia przedsiębiorstw oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.

Anna Baranovska

Absolwentka Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii. Specjalistka w zakresie badań i monitoringu rynków towarowych oraz w analizie konkurencji i atrakcyjności rynku. Doświadczenie zawodowe w określaniu i prognozowaniu popytu konsumenckiego, poprzez tworzenie specjalnych badań ankietowych, identyfikujących potrzeby klientów w warunkach konkurencyjnych. Na podstawie otrzymanych danych umiejętność tworzenia profilu klienta oraz grupu dolecowej.