ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIA

PRZYKŁADOWY PROJEKT 1

Fundacja Rozwoju Przemysłu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na usługę opracowania bazy potencjalnych klientów w kontekście wdrożenia nowych i ulepszenia istniejących usług, zgodnie z załączonym do wiadomości zapytaniem.

Oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego prosimy składać w terminie do 31.08.2023, do godz 15:00.

Oferty prosimy złożyć w wersji elektronicznej, w formie podpisanych skanów dokumentów na adres mailowy: biuro@furp.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce) lub na adres pocztowy Zamawiającego (decyduje data wpływu).