Fundacja Rozwoju Przemysłu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na wybór dostawcy/wykonawcy usługi mentoringowej (transformacja energetyczna) zgodnie z poniższym zapytaniem.

Fundacja Rozwoju Przemysłu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na wybór dostawcy/wykonawcy usługi mentoringowej zgodnie z poniższym zapytaniem.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy