Czekamy na Ciebie w FURP.

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

 

(TK iO FURP

O FURP

 

Fundacja Rozwoju Przemysłu – to organizacja non-profit, która działa na rzecz wspierania i promowania polskiego przemysłu, zwłaszcza w obszarze transformacji cyfrowej i innowacyjności. Naszym celem jest pomaganie przedsiębiorcom w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, a także w budowaniu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, organizacjami otoczenia biznesu i administracją publiczną, aby tworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju przemysłu przyszłości.

Nasze działania skupiają się na trzech głównych obszarach:

  • Informowanie i edukowanie – organizujemy szkolenia, warsztaty, konferencje i publikacje, aby podnosić świadomość i kompetencje przedsiębiorców i pracowników w zakresie przemysłu 4.0, automatyzacji, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i innych nowoczesnych technologii;
  • Wspieranie i doradzanie – oferujemy indywidualne i grupowe konsultacje, mentoring, coaching i audyty, aby pomagać przedsiębiorcom w diagnozowaniu potrzeb, planowaniu i realizacji projektów cyfrowej transformacji, zmiany modeli biznesowych i innowacji produktowych lub procesowych;
  • Łączenie i integrowanie – budujemy sieć współpracy między przedsiębiorcami, naukowcami, ekspertami i dostawcami technologii, aby ułatwiać wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także tworzyć synergiczne efekty dla rozwoju przemysłu.

Fundacja Rozwoju Przemysłu powstała z inicjatywy grupy przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, którzy dostrzegli potrzebę stworzenia platformy współpracy i wsparcia dla lokalnego przemysłu. Fundacja działa na terenie całego kraju, a jej siedziba znajduje się w Kielcach. Fundacja jest członkiem Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan (związku regionalnego Konfederacji Lewiatan) oraz Polskiego Forum Biznesu.
Fundacja współpracuje z Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Kieleckim Parkiem Technologicznym. Fundacja ponadto jest członkiem konsorcjum wyłonionego przez Komisję Europejską, którego celem jest kompleksowe wspieranie transformacji cyfrowej MSP w regionie (TK EDIH).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej Fundacji lub skorzystać z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz na stronie internetowej lub telefonicznie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci w realizacji Twoich celów biznesowych.

PYTANIA? NAPISZ DO NAS

ZAKRES NASZYCH USŁUG

ZAKRES NASZYCH USŁUG

TRANSFORMACJA CYFROWA

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

STUDIUM
WYKONALNOŚCI
INWESTYCJI

BIZNESPLAN

WNIOSKI
O DOFINANSOWANIE

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Fundacja rozwoju przemysłu jest organizacją non-profit, która wspiera rozwój i innowację w sektorze przemysłowym w Polsce.

Naszą misją jest budowanie mostów między przedsiębiorcami, naukowcami, instytucjami publicznymi i społeczeństwem. Wierzymy, że współpraca i wymiana wiedzy są kluczowe dla tworzenia konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki.
Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy łączą pasję, doświadczenie i profesjonalizm. Poznaj naszych pracowników i dowiedz się więcej o ich kompetencjach, zainteresowaniach i osiągnięciach. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcesz dołączyć do naszej społeczności lub skorzystać z naszych usług.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

FORMULARZ KONTAKTOWY

RODO

12 + 9 =