Dr Artur Borcuch – pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w latach 13 – 15 XXI w. ekspert ŚZPP Lewiatan, w 2015 pracował dla Narodowego Banku Polskiego w ramach realizacji projektu badawczego Cechy idealne modelowych instrumentów pieniężnych. Prywatnie biegacz.

Karol Kaczmarski – wieloletni pracownik ŚZPP Lewiatan, od 2015 do 2019 Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. w swojej karierze, pracował na rzecz przedsiębiorców, współpracował przy projektach inwestycyjnych i proprzedsiębiorczych. Specjalista i ekspert PARP w dziedzinie CSR, specjalista w budowie modeli biznesowych, ekspansji zagranicznej, doradztwie w procesach zarządczych. Prywatnie syn wspaniałych rodziców i brat trójki wspaniałego rodzeństwa.

Anna Kaczor – dr nauk humanistycznych, rozprawa doktorska nt. kwestii równościowych w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwentka UJK Kielce i AGH w Krakowie. Od 2010 roku związana ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, obecnie Dyrektor Biura Związku. Od 2013 roku współpracuje z Komisją Europejską w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct. Pracuje w licznych gremiach tematycznych i radach eksperckich działających na terenie regionu świętokrzyskiego. Bogate doświadczenie we współpracy biznes – edukacja oraz współpracy ze świętokrzyskim i ogólnopolskim środowiskiem gospodarczym. Specjalizuje się w przygotowywaniu biznesplanów, doradztwie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Prywatnie zaangażowana w działalność pro zwierzęcą, wielbicielka jogi i wędrówek leśnych z psim towarzyszem.

Marcin Konopka – w podmiotach zajmujących się realizacją projektów i świadczeniem usług doradczych pracuję od 2013 r. Głównym obszarem mojej działalności są finanse i rachunkowość. Zajmuję się rozliczaniem finansowym i merytorycznym, a także przygotowaniem biznes planów i studiów wykonalności do projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem analiz finansowych. Prywatnie zapalony rowerzysta, fan górskich wędrówek oraz książek fantasy, przygodowych i sensacyjnych.

Karolina Plutka – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Europeistyka. Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współautorka rozdziału poświęconego polityce strukturalnej w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w publikacji Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy. Prelegentka i uczestniczka  konferencji związanych z integracją europejską, prawem cywilnym i rodzinnym. Od 2019 roku związana ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, gdzie zajmuje się obsługą projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działaniami proeuropejskimi w ramach Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce. Miłośniczka skandynawskich kryminałów, wycieczek rowerowych oraz gier planszowych. 

Łukasz Syska – specjalista w zakresie funduszy UE z doświadczeniem w pracy w zespołach międzynarodowych. Od 2005 roku pracuje w branży szkoleń, doradztwa i konsultingu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Wieloletni dyrektor w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., koordynator i kierownik kilkunastu projektów partnerskich. Wieloletni członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. rozwoju. Ekspert w zakresie analiz finansowych i modeli biznesowych.