Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie 

Peter Drucker