Peter Drucker

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie